ཏའོ་ཀྭང་། (གོང་མ།)

གོང་མ་ཏའོ་ཀྭང་(༡༧༨༢-​༡༨༥༠)(རྒྱ་སྐད།: 道光帝)ནི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཞིག་རེད།

ཏའོ་ཀྭང་།

མི་ཚེ།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit