Open main menu

Wikipedia β

བོད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་རྩོམ་རིག་ཅེས་པའི་དེབ་ཅིག་ཉེ་ལམ་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པར། བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་རིག་གནས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་དྲ་བའི་བྱུང་རབས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་དྲ་བའི་དར་ཚུལ། དེ་བཞིན་གླེང་སྟེགས་དང་པོད་ཁུག དྲ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་སོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་བྱུང་འཕེལ་དང་རྩོམ་རིག་གི་སྣང་ཚུལ་གསལ་བོར་མཚོན་ནས་ཡོད་དོ།

ནང་དོན།

འཛམ་གླིང་གི་དྲ་བའི་བྱུང་རབས།Edit

རྒྱ་ནག་གི་དྲ་བའི་དར་ཚུལ།Edit

གླེང་སྟེགས།Edit

པོད་ཁུགEdit

དྲ་བའི་རྩོམ་པ་པོ།Edit

བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་བྱུང་འཕེལ།Edit

རྩོམ་རིག་གི་སྣང་ཚུལ།Edit