ལྷ་གཅིག་ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་རིག་པའི་ལྷ་གཅིག་ཁོ་ནར་དད་པ་བྱེད་པར་ཟེར།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག