ཧའི་ཏི་ངམ་ཧཡི་ཊི་(Haiti)ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་པོ་རོ་ཊི་ཨའུ་པི་རིན་སི་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ། རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

ས་ཁམས། རྩོམ་སྒྲིག

དཔལ་འབྱོར། རྩོམ་སྒྲིག

མི་འབོར། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག། རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག