༡༠༡ (གྲངས་ཀ།)

༩༧ (གྲངས་ཀ།)
བོད་སྐད། ཆིག་བརྒྱ་གཅིག
རོ་མའི་ཨང་ཀི། CI


༡༠༡ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༡༠༠པའི་རྗེས་མ་དང་༡༠༢པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit