༤༢ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༤༡པའི་རྗེས་མ་དང་༤༣པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།

གསལ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག