༥༦ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༥༥པའི་རྗེས་མ་དང་༥༧པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

དཀར་ཆག་གི་ཨང་གྲངས།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག