༩༧ (གྲངས་ཀ།)
བོད་སྐད། དགུ་བཅུ་གོ་བདུན​།
རོ་མའི་ཨང་ཀི། XCVII


༩༧ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༩༦པའི་རྗེས་མ་དང་༩༨པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག