ཀོང་གོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།

ཀོང་གོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་(République du Congo)ནི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་བ་ར་ཛ་བི་ལི་རེད།


མིང་འབྱུང་ཚུལ།

རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔལ་འབྱོར།

རྩོམ་སྒྲིག

མི་འབོར།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག