གནམ་གཤིས་རིག་པ།

༎ཀབན།ཬ༎བཀ༎ །ཬ༎བན༎ཀ༎ཬ།༎ཬ། ༈༆༈༈།༈༆༈༈།༎༎༺༻༎བཬ༎།ཀ༎ནབཬ༎ཬ།༼༎ཬབནབཫཬ༎བཀ༎༽

གནམ་གཤིས་རིག་པ་ནི་གནམ་གཤིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཁ་གཏད་གཙོ་བོར་འཛིན་ཏེ་ངོ་བོ་གཏན་འཁེལ་དང་གྲངས་ཚད་གཉིས་ལས་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་པར་ཟེར།

གསལ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག