ཏོའོ་ཅོ་ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་མང་གི་ཆོས་ལུགས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་སྔོན་དུ་ཨ་ཤེ་ཡ་ཤར་མར་དར་བ་དང་ དུས་རབས་༡༩ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དར་བ་རེད།

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཅིག་ནང་ཏོའོ་ཅོའོ་ཆོས་ལུགས་དང་བོད་ཀྱི་བོན་ཆོས་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལུགས་དང་བོན་ཀྱི་སྟོན་པ་གཤེན་རབས་དང་ཏོའོ་ཅོའོ་ཡི་ཐཱ་ཧྲང་ལའུ་ཅུན་ཞེས་པ་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འགོད་འདུག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག