ประเทศไทย
ཐའི་ལེན།
ཉི་ཧོང་གི་དར་ཆ། Coat of arms of Thailand
(གསེར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རྒྱལ་དར་།) (གསེར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རྒྱལ་རྟགས།)
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག གསེར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་སྐད།
རྒྱལ་ས། བྷན་ཁོག།
གོང་མ། ཨ་ཁི་ཧི་ཏོ།
སྲིད་བློན། ཤིན་ཛོ་ཨ་བེ།
སའི་རྒྱ་ཁྱོན་།
 - རྒྱ་ཁྱོན་ཧྲིལ་པོ་།
 - མཚོ་ཐོག་རྒྱ་ཁྱོན་གི་བརྒྱ་ཆ།
513,115 km²
0,4%
མི་འབོར།
 - མི་འབོར་ཧྲིལ་པོ། (༢༠༡༠)
 - མི་འབོར་མཐུག་ཚད་།
67,959,000
 132.1/km²
དངུལ་ལོར། གསེར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དོང་ཙེ། (JPY)
དུས་ཚིགས་ས་ཁུལ། UTC +7
རྒྱལ་གླུ། Phleng chat
ཏར་ཡིག་ཨང་རྟགས། 66

ཐའི་ལེན་ངམ་ཐའེ་གོ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་པན་ཀོག་་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ། རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

ས་ཁམས། རྩོམ་སྒྲིག

སྐྱེལ་འདྲེན། རྩོམ་སྒྲིག

དཔལ་འབྱོར། རྩོམ་སྒྲིག

མི་འབོར། རྩོམ་སྒྲིག

ཆོས་ལུགས། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག