བཤང་སྒོའི་ཆགས་སྦྱོར།

བཤང་སྒོའི་ཆགས་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནི་ཕོ་མཚན་བཤང་སྒོའི་ནང་བཅུག་ནས་ཆགས་སྦྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཞིག་རེད།


གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག