བུ་ཇུམ་བུ་ར་(Bujumbura)ནི་བུ་རུན་ཌི་ཡི་རྒྱལ་ས་རེད།

File:བུ་ཇུམ་བུ་ར།.jpg
བུ་ཇུམ་བུ་ར།

མིང་འབྱུང་ཚུལ། རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

ས་ཁམས། རྩོམ་སྒྲིག

དཔལ་འབྱོར། རྩོམ་སྒྲིག

མི་འབོར། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག། རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག