མཚན་མཐུན་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ།

མཚན་མཐུན་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ་ཞེས་པ་ནི་མཚན་མཐུན་གཉིས་འཆར་ཡན་ནམ་ཆགས་སྦྱོར་བྱེད་པར་ཟེར།

མཚན་མཐུན་དགའ་རོགས་སྒྲིག་པ།


གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

 
National laws
Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend
 
UN declarations on LGBT rights
Template:Legend Template:Legend

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

དགོན་སྡེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་མཐུན་འཁྲུག་སྤྱོད།

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག