མཚོ་སྐྱེས་སྙི་སྙི། (SpongeBob SquarePants) ཅིག འགུལ་རིས་བརྙན་འཕྲིན།. མཚོ་སྔོན་པོ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་བརྡ་ཁྱབ་མཚམས་སྦྱོར་མ།དང་བྷི་བྷི་སི་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་དང་.