མིའི་ཀ་ལི་ནི་མིའི་ལུས་པོའི་སྒྲུབ་ཆ་ཞིག་སྟེ་མགོ་བོའི་རུས་སྒྲོམ་དེ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད། Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས། Edit


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག Edit

ད་དུང་གཟིགས། Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། Edit