མིའི་ཀ་ལི་ནི་མིའི་ལུས་པོའི་སྒྲུབ་ཆ་ཞིག་སྟེ་མགོ་བོའི་རུས་སྒྲོམ་དེ་ལ་ཟེར།

Crane3.png

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit