ཝ་ནུའ་ཏུ།

ཝ་ནུའ་ཏུ་ངམ་བ་ནུའ་ཊུ་(République de Vanuatu)ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཝེ་ལ་གྲུ་ཁ་རེད།

LocationVanuatu.png

མིང་འབྱུང་ཚུལ།Edit

ལོ་རྒྱུས།Edit

ས་ཁམས།Edit

དཔལ་འབྱོར།Edit

མི་འབོར།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit