ཟི་ར་ནག་པོ།

ཟི་ར་ནག་པོ་ནི་སྨན་སྣའི་རིགས་གཅིག་རེད།

ཟི་ར་ནག་པོ།

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit