འབྲུ་རིགས།

འབྲུ་རིགས་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

འབྲུ་རིགས་ནི་སྙེ་མ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སོན་ལ་ཟེར། འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ནང་ནས་དང་འབྲས། གྲོ། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག། ད་དུང་དེ་མིན་གྱི་འབྲུ་རིགས་དཀྱུས་མ་དཔེར་ན་ཁྲེ་དང་འབྲས་ནག། རྒྱ་བྲ། ཡུག་པོ། དབྱི་སྨི་འབྲས། ཁྲེ་རྒོད་འབྲུ་ལ་སོགས་ཚུད་ཡོད།


གསལ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག