ཡིའུ་ཐའེ་ཆོས་ལུགས་ནི་ལྷ་གཅིག་ཆོས་ལུགས་དང་པོའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཡིན།

יהוה. ཡ་ཧོ་ཝཱས་བཟོས་

ལོ་རྒྱུས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཆོས་ལུགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ནང་བསྟན།

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས།

དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ལུགས།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག