ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར།

ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ནི་སྤྱིར་བཏང་ལོ་རེའི་ཟླ་བ་༡༢པའི་ཚེས་༢༥ཉིན་བཏང་སྲོལ་ཡོད། འདིའི་ཉིན་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པའི་ལྷ་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་པའི་ཉིན་ཡིན།

Juletræet.jpg

གསལ་བཤད།Edit

ལོ་རྒྱུས།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit