རི་འཛེག་ལུས་རྩལ།

རང་རྒྱལ་ནི་རི་བོ་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ལ་རི་འཛེག་ལུས་རྩལ་རྩེད་མོ་གང་སར་སྤེལ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ལ་དར་ཁྱབ་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཡོད། རི་མཐོན་པོར་འཛེག་དགོས་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་དགོས་ལ་མཁོ་སྤྱད་འཐུས་པོ་བསྒྲིགས་དགོས་པ་ཡིན། རི་འཛེག་ལུས་རྩེད་ནི་མིའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་སྦྱོང་ཐུབ་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག་རེད།[༡]

གསལ་བཤད། Edit

ལོ་རྒྱུས། Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས། Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. དམག་དོན་དང་ལུས་རྩལ། ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག Edit

ད་དུང་གཟིགས། Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། Edit