རྒྱ་ནག་གི་སྒྱུ་རྩལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གོམས་སྲོལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལམ་སྒྱུ་རྩལ་ལོ།

Armee d'argile 03.JPG

གསལ་བཤད།Edit

ལོ་རྒྱུས།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit