རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

དབུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།Edit

(སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ནས་༡༩༥༤བར།)Edit

དབུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན།Edit

རྩ་ཁྲིམས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ།Edit

(སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ནས་༡༩༨༢བར།)Edit

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་གནས་Edit

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན།Edit

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོས་འགན་Edit

བུད་མེད་གཙོ་འཛིན།Edit

རྩ་ཁྲིམས་བཞི་པ། (སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ནས་ད་ལྟ་བར།)Edit

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན།Edit