ཤི་རིན་ཨེ་བྷ་ཌི་ནི་ཡི་ལང་ཡི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད། ཁོ་མོར་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོར་ནོའོ་བྷེལ་བྱ་དགའ་རག་པ་རེད།

མི་ཚེ། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག། རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག