ཤིང་ཀུན།

ཤིང་ཀུན་ནི་སྨན་སྣའི་རིགས་གཅིག་རེད།

ཤིང་ཀུན།

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit