སྐད་མེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་པ།

སྐད་མེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཞེས་པ་ནི་སྤྱོད་ལམ་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་གི་ཞབས་བྲོ་དང་ཟློས་གར་དབར་གྱི་འཁྲབ་རྩལ་ཞིག་ཡིན། འཁྲབ་སྟོན་པས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་ལུས་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟོན་པར་ཟེར།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག