སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན།

སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ནི་སྲོལ་སྒྱུན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་མང་ཚོགས་ལ་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག