སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་ལྔ་པ།

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་ལྔ་པ་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ལུགས་འཛིན་མཁན་ཨང་ལྔ་པ་༡༩༥༨ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་༤ཉིན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

Armoiries république française.svg

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit