སྲིད་སྐྱོང་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།

༼སྲིད་སྐྱོང་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་༽ལ་བམ་པོ་༢༩༤ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་༤༠༣ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༩༥༩ལོའི་བར་གྱི་བགྲང་བྱ་༡༣༦༢རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་ཡོད། ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་དམག་འཁྲུག་སྐོར་ཡིན་པས། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱི་འགལ་འབྲེལ་དང་རྒྱལ་ཕམ་བྱུང་ཚུལ་དེ་ལས་ཕྱི་རབས་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་གནང་ཡོད།[༡]

གསལ་བཤད།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

  1. ལོ་རྒུས་བཤད་པ། ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit