ཧིན་ཏུའི་ཆོས་ལུགས།

ཧིན་དུ་ཡི་ལྷ་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཧིན་ཏུའི་ཆོས་ལུགས་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཞིག་རེད།


ལོ་རྒྱུས།Edit

ཆོས་ལུགས།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit

{{ཆོས་ལུགས།}