ཧོ་ལུའུ་སི་

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག


The big enead of Heliopolis རྩོམ་སྒྲིག

           Nounཨ་ཐུན། (ངམ་རུའེ།)
      ┌───────────┴───────┐
      │          │
    ཧྲུའུ།─┬──────ཐི་ཧྥུ་ན་ཐི།
        ┌───┴────────┐
        │      │
       ནུའུ་ཐི།───────┬────ཀའེ་པུའུ།
  ┌───────────┬────────┴───────┬───────────┐
  │      │        │      │      
ཨུ་སའེ་ལི་སི།───┬──དབྱི་ཞི་སི།  སའེ་ཐི།  ནའེ་ཧྥུ་ཏི་སི།   Horus l'Ancienཧོ་ལུའུ་སི། 


མཚོན་རྟགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཆོས་ལུགས། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག། རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག