ཧོའོ་མར་སིམ་བུ་སན།

ཧོའོ་མར་སིམ་བུ་སན་ནི་འགུལ་རིས་རྒྱུན་མཐུད་འཁྲབ་ཚན་སིམ་བུ་སན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཞེས་པའི་ནང་གི་འཁྲབ་མཁན་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་རེད།

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit