ཧྥི་ལི་པིན་གྱི་མི་ངམ་ཕི་ནོའི་ནི་ཧྥི་ལི་པིན་ཞེས་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་མི་རེད།

ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག

སྐྱེལ་འདྲེན། རྩོམ་སྒྲིག

མི་འབོར། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག