ཨར་གེན་ཐིན ནི་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན།གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞི་རེད།་དེའི་རྒྱལ་ས་པུ་ཨེ་ནོ་སི་ཨས་རི་སི།རེད།

ཨར་ཇེན་ཊི་ན།
Salta.

ལྦེ་ཁེ་མཉམ་སྤྱོད་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་ཐོན་ཁུངས: