ཨེ་ནོ་ཟི་(אֱנוֹשׁ)ནི་སེད་གྱི་བུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་རབ་ནང་འཁོད།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་བཟོ་རིག་པའི་སྒྱུ་རྩལ།

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

བཟོརིག་ རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག། རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག

[་] [[[Category:]]]