ཨེཏ་ན་རི་བོ་ནི་སི་ཅི་ལིའི་རྒྱ་མཚོ་ཤར་མའི་འགྲམ་དུ་གནས་པའི་མེ་རི་ཞིག་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ། རྩོམ་སྒྲིག

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག