ཁམས།

ཁམས ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཁམས

ཁམས

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

== ལོ་རྒྱུས། ==ནང་ཆེན་རྒྱལ་རབས

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཁམས།&oldid=143102"ལས་སླར་རྙེད་སོང།