བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་སྐད།

མུ་ཨན་ཤིན་ཨན་ཝན་ཇུ།

[[File:Map_of_Tibet_Ü-Tsang_Amdo_and_Kham.jpg|right|thumb|300px|[[བོད་ཡུལ

བོད་ལྗོངས་དུ།

རྩོམ་སྒྲིག

འབྲུག་ཡུལ་དུ།

རྩོམ་སྒྲིག


བལ་ཡུལ་དུ།

རྩོམ་སྒྲིག


རྒྱ་གར་དུ།

རྩོམ་སྒྲིག

པཀིསིཊན་དུ།

རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

བོད་སྐད།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག