རོ་ནིན།


ཉི་ཧུང་(ཉི་ཧོང་སྐད།: 浪人)གི་གོམ་སྲོལ་ནང་རོ་ནིན་ནི་མགོ་གཙོ་མེད་པའི་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་རིག་ཞིག

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit