ས་མུ་རའི་(ཉི་ཧོང་སྐད།: 侍)ནི་ཉི་ཧུང་མནའ་དུས་ཀྱི་དམག་མི་ཞིག་དང་གྲི་རྩལ་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག