Wikipedia:བྷི་པེལ།
it Questo utente è di madrelingua italiana.
bo-0 བཀོལ་མི་འདིས་བོད་སྐད་ཧ་གོ་མི་འདུག (ཡང་ན་གོ་བ་ལེན་པར་ལྟོས་བཅོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདུག)
Search user languages
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=User:OMT5500&oldid=135355"ལས་སླར་རྙེད་སོང།